FDND Frontend
Design & Development

Sprint 18: Release Candidate

In de sprint Release Candidate leer je met een team je website live te brengen.

Een release candidate (kortweg RC) is een fase in het ontwikkelingsproces van software. Concreet vertaald is dit een kandidaat voor de uiteindelijke versie.

Hiermee is de cirkel van het FDND programma rond. We zijn begonnen in semester 1 met bouwen van statische websites met de hand, in het tweede semester hebben we ontdekt hoe we dynamische website kunnen maken op basis van data uit een api en nu gaan we ontdekken hoe we statische websites kunnen genereren op basis van data uit een api. Dit is het laatste onderdeel van de JAMStack!

⁠Je werkt volgens gangbare ontwikkelmethoden, en gebruikt tools en frameworks voor het ontwerpen en ontwikkelen van complexe gebruiksvriendelijke interactieve toepassingen voor het web.

Gedragscriteria

 • M: Richt in overleg projecten in volgens de development-lifecycle. (3.1.1)
 • M: Combineert onderbouwd principes, conventies en best-practices op het gebied van frontend design en development. (3.1.2)
 • M: Weegt belangen van de eindgebruiker en de eisen en wensen van een opdrachtgever af bij het realiseren van een oplossing voor een opdrachtgever. (3.1.3)
 • S: Werkt in teams en signaleert verbeterpunten op gebied van efficiëntie en effectiviteit. (3.2.1)
 • S: Draagt verantwoording voor eigen resultaten, benoemt teamresultaten en informeert belanghebbenden over de voortgang. (3.2.2)
 • S: Kan omgaan met diversiteit binnen teams en handelt respectvol naar anderen. (3.2.3)
 • C: Luistert, vat samen, verifieert en vraagt door tot een boodschap helder is. (3.3.1)
 • C: Kan ontwerpkeuzes, eigen ideeën en producten overtuigend overbrengen aan belanghebbenden. (3.3.2)
 • C: Documenteert op professionele wijze en bespreekt voortgang binnen het team. (3.3.3)
 • P: Analyseert een vraag, signaleert knelpunten en kiest onderbouwd een oplossingsrichting. (3.4.1)
 • P: Schetst om gedachten en processen te verkennen, abstracte begrippen over te brengen en de oplossingsrichting inzichtelijk te maken. (3.4.2)
 • P: Bedenkt en implementeert complexe frontend code en gebruikt daarbij tools en frameworks. (3.4.3)
 • L: Volgt aangeboden internationale ontwikkelingen in het vakgebied en maakt onder begeleiding keuzes over eigen ontwikkeling. (3.5.1)
 • L: Maakt aangeboden en zelf gevonden materie eigen, gebruikt dit bij leertaken, deelt ervaring binnen de squad en leert van anderen. (3.5.2)
 • L: Kent eigen capaciteiten en beperkingen, waardeert het vermogen van anderen en maakt dit bespreekbaar. (3.5.3)

Leertaken

lets jam webapplicatie44 forks

Ontwerp en ontwikkel een complexe, gebruiksvriendelijke en interactieve webapplicatie op basis van een bestaande api of een zelf in te richten headless CMS

Deeltaken

i love web app42 forks

Een webapp voor het bijhouden van de We ♥ Web presentaties, congressen, meet-ups en nieuwe dingen die je geleerd hebt

Studentenwerk

Sprint planning

Week 1

Maandag 08/01

Sprintplanning over Let's JAM en uitleg over de leertaak, samenwerken en communiceren. (Justus)

Workshop over het in kaart brengen van jouw ontwikkeling. (Justus)

Ruimte voor vrije checkpoints.

Dinsdag 09/01

JS challenge. (Justus)

Woensdag 10/01

Workshop The New Responsive (17 stemmen) (Koop)

Ruimte voor vrije checkpoints.

Donderdag 11/01

Donderdag vragen stellen. (Suus)

Vrijdag 12/01

Code/Design-review Verzamel feedback op de leertaak, begint om 9:30.

NB: Je hebt voorbereid welke componenten je wil laten reviewen.

Ruimte voor vrije checkpoints.

Week 2

Maandag 15/01

Workshop over het werken in teams en signaleren van verbeterpunten op gebied van efficiëntie en effectiviteit + checkpoint. (Justus)

Ruimte voor vrije checkpoints.

Dinsdag 16/01

JS challenge. (Joost)

Woensdag 17/01

Workshop Progressive Enhancement (22 stemmen) (Krijn)

Ruimte voor vrije checkpoints.

Donderdag 18/01

Donderdag vragen stellen. (Suus)

Vrijdag 19/01

Code/Design-review Verzamel feedback op de leertaak, begint om 9:30.

NB: Je hebt voorbereid welke componenten je wil laten reviewen.

We ❤️ Web met Fenna de Wilde, van 12:30-13:30.

Ruimte voor vrije checkpoints.

Week 3

Maandag 22/01

Sprintplanning over de vrije ruimte waarin besproken wordt wanneer je bij FDND moet zijn en hoe je bewijslast aandraagt. (Justus)

Workshop over het dragen van verantwoording voor eigen resultaten, benoemen van teamresultaten en informeren van belanghebbenden over de voortgang + checkpoint. (Justus)

Ruimte voor vrije checkpoints.

Dinsdag 23/01

Dinsdag vragen stellen. (Sanne)

Woensdag 24/01

Workshop Animatie over tijdlijnen en scenes (15 stemmen) (Joost)

WRAP-UP sprint 18 over het opleveren van de release-candidate. Checkpoints voorbereiden, documentatie op orde brengen, assessment voorbereiden. (Joost)

Ruimte voor vrije checkpoints.

Donderdag 25/01

Sprint review: Oplevering bij de opdrachtgever.

(Expo Minor Information Design CMD, 16:00 @ SAR)

Vrijdag 26/01

Retrospect Sprint 18. Terugblik op het afgelopen semester, wat heb je allemaal geleerd? Laatste vrije checkpoint. Begint om 9:30. (Suus)

EXPO semester 3, laat zien wat voor moois je hebt ontworpen en gemaakt!

Work Hard Play Hard