FDND Frontend
Design & Development

Sprint 20: Final Sprint

In de Final Sprint toon je aan dat je het eindniveau van de opleiding beheerst.

Je ontwerpt en ontwikkelt zelfstandig complexe gebruiksvriendelijke interactieve toepassingen voor het web. Je beheerst de principes van het web, kan API’s en databases gebruiken, kan tools en frameworks inzetten, en werken volgens gangbare ontwikkelmethoden.

Gedragscriteria

M: Richt projecten efficiënt en effectief in volgens de development-lifecycle en houdt rekening met de beschikbare tijd.
M: Combineert principes, conventies en best-practices op het gebied van frontend, interface design en vormgeving en zet deze flexibel en onderbouwd in.
M: Bewaakt de belangen van de eindgebruiker bij het realiseren van een oplossing voor een opdrachtgever.

S: Werkt in teams, reflecteert op efficiëntie en effectiviteit en stuurt bij waar nodig.
S: Draagt verantwoording voor eigen en teamresultaten en stuurt verwachtingen van belanghebbenden.
S: Houdt rekening met diversiteit binnen teams en handelt respectvol naar anderen.

C: Betrekt gesprekspartners, luistert, vat samen, verifieert en vraagt door tot een boodschap helder is.
C: Presenteert en onderbouwt op overtuigende wijze ontwerpkeuzes, eigen ideeën en producten passend bij het publiek.
C: Documenteert op professionele wijze en bespreekt voortgang met belanghebbenden.

P: Analyseert een vraag, signaleert knelpunten, kiest onderbouwd richting en houdt rekening met directe gevolgen van keuzes.
P: Combineert onderbouwd frontend principes, conventies en best-practices op inventieve wijze om een passende oplossing voor een opdrachtgever te realiseren.
P: Schetst om gedachten en processen bespreekbaar te maken, abstracte begrippen over te brengen en de oplossingsrichting inzichtelijk te maken.

L: Blijft op de hoogte van internationale ontwikkelingen in het vakgebied, omarmt verandering en maakt zelfstandig keuzes over eigen ontwikkeling.
L: Maakt zelfstandig nieuwe materie eigen, gebruikt dit bij beroepstaken, deelt ervaring met belanghebbenden en leert van anderen.
L: Kent eigen capaciteiten en beperkingen, waardeert het vermogen van anderen, maakt dit bespreekbaar en schakelt zelfstandig hulp in waar nodig.

Sprint planning

Week 1
Maandag 17/04 Dinsdag 18/04 Woensdag 19/04 Donderdag 20/04 Vrijdag 21/04

Week 2
Maandag 24/04 Dinsdag 25/04 Woensdag 26/04 Donderdag 27/04 Vrijdag 28/04

Koningsdag

Vrij

Week 3
Maandag 08/05 Dinsdag 09/05 Woensdag 10/05 Donderdag 11/05 Vrijdag 12/05

Week 4
Maandag 15/05 Dinsdag 16/05 Woensdag 17/05 Donderdag 18/05 Vrijdag 19/05

Hemelvaart

Hemelvaart

Week 5
Maandag 22/05 Dinsdag 23/05 Woensdag 24/05 Donderdag 25/05 Vrijdag 26/05

Terugkomdag met een code & design review

We ❤ Web met ...

WHPH

Week 6
Maandag 29/05 Dinsdag 30/05 Woensdag 31/05 Donderdag 01/06 Vrijdag 02/06

Pinksteren

Week 7
Maandag 05/06 Dinsdag 06/06 Woensdag 07/06 Donderdag 08/06 Vrijdag 09/06

Week 8
Maandag 12/06 Dinsdag 13/06 Woensdag 14/06 Donderdag 15/06 Vrijdag 16/06

Retrospect Sprint 20

We ❤ Web met ...

WHPH

Week 9
Maandag 19/06 Dinsdag 20/06 Woensdag 21/06 Donderdag 22/06 Vrijdag 23/06

Assessment

Assessment

Assessment

Assessment

Assessment

Week 10
Maandag 26/06 Dinsdag 27/06 Woensdag 28/06 Donderdag 29/06 Vrijdag 30/06

Week 11
Maandag 03/07 Dinsdag 04/07 Woensdag 05/07 Donderdag 06/07 Vrijdag 07/07

Diplomauitreiking, Expo en Party.

Week 12
Maandag 10/07 Dinsdag 11/07 Woensdag 12/07 Donderdag 13/07 Vrijdag 14/07