FDND Frontend
Design & Development

Sprint 19: Free Space

In de Free Space werk je zelfstandig aan jouw portfolio en ontwikkeldocument. Je kan stage lopen, aan een multidisciplinair project werken of een schakelprogramma volgen als je na FDND door wil stromen naar een HBO bachelor.

Gedragscriteria

M: Richt projecten efficiënt en effectief in volgens de development-lifecycle en houdt rekening met de beschikbare tijd.
M: Combineert principes, conventies en best-practices op het gebied van frontend, interface design en vormgeving en zet deze flexibel en onderbouwd in.
M: Bewaakt de belangen van de eindgebruiker bij het realiseren van een oplossing voor een opdrachtgever.

S: Werkt in teams, reflecteert op efficiëntie en effectiviteit en stuurt bij waar nodig.
S: Draagt verantwoording voor eigen en teamresultaten en stuurt verwachtingen van belanghebbenden.
S: Houdt rekening met diversiteit binnen teams en handelt respectvol naar anderen.

C: Betrekt gesprekspartners, luistert, vat samen, verifieert en vraagt door tot een boodschap helder is.
C: Presenteert en onderbouwt op overtuigende wijze ontwerpkeuzes, eigen ideeën en producten passend bij het publiek.
C: Documenteert op professionele wijze en bespreekt voortgang met belanghebbenden.

P: Analyseert een vraag, signaleert knelpunten, kiest onderbouwd richting en houdt rekening met directe gevolgen van keuzes.
P: Combineert onderbouwd frontend principes, conventies en best-practices op inventieve wijze om een passende oplossing voor een opdrachtgever te realiseren.
P: Schetst om gedachten en processen bespreekbaar te maken, abstracte begrippen over te brengen en de oplossingsrichting inzichtelijk te maken.

L: Blijft op de hoogte van internationale ontwikkelingen in het vakgebied, omarmt verandering en maakt zelfstandig keuzes over eigen ontwikkeling.
L: Maakt zelfstandig nieuwe materie eigen, gebruikt dit bij beroepstaken, deelt ervaring met belanghebbenden en leert van anderen.
L: Kent eigen capaciteiten en beperkingen, waardeert het vermogen van anderen, maakt dit bespreekbaar en schakelt zelfstandig hulp in waar nodig.

Sprint planning

Week 1
Maandag 06/02 Dinsdag 07/02 Woensdag 08/02 Donderdag 09/02 Vrijdag 10/02

stagebezoek op afspraak

stagebezoek op afspraak

We ♥ Web Playful Figma workshop door Wes Oudshoorn.

Week 2
Maandag 13/02 Dinsdag 14/02 Woensdag 15/02 Donderdag 16/02 Vrijdag 17/02

stagebezoek op afspraak

stagebezoek op afspraak

Terugkomdag met een code & design review

We ❤ Web met ...

WHPH

Week 3
Maandag 20/02 Dinsdag 21/02 Woensdag 22/02 Donderdag 23/02 Vrijdag 24/02

stagebezoek op afspraak

stagebezoek op afspraak

Week 4
Maandag 27/02 Dinsdag 28/02 Woensdag 01/03 Donderdag 02/03 Vrijdag 03/03

Voorjaarsreces

Voorjaarsreces

Voorjaarsreces

Voorjaarsreces

Voorjaarsreces

Week 5
Maandag 06/03 Dinsdag 07/03 Woensdag 08/03 Donderdag 09/03 Vrijdag 10/03

stagebezoek op afspraak

stagebezoek op afspraak

Terugkomdag met een code & design review

WHPH

Week 6
Maandag 13/03 Dinsdag 14/03 Woensdag 15/03 Donderdag 16/03 Vrijdag 17/03

stagebezoek op afspraak

stagebezoek op afspraak

Week 7
Maandag 20/03 Dinsdag 21/03 Woensdag 22/03 Donderdag 23/03 Vrijdag 24/03

stagebezoek op afspraak

stagebezoek op afspraak

Week 8
Maandag 27/03 Dinsdag 28/03 Woensdag 29/03 Donderdag 30/03 Vrijdag 31/03

stagebezoek op afspraak

stagebezoek op afspraak

Terugkomdag met een code & design review

We ❤ Web met ...

WHPH

Week 9
Maandag 03/04 Dinsdag 04/04 Woensdag 05/04 Donderdag 06/04 Vrijdag 07/04

stagebezoek op afspraak

stagebezoek op afspraak

Retrospect Sprint 19

Goede vrijdag

Week 10
Maandag 10/04 Dinsdag 11/04 Woensdag 12/04 Donderdag 13/04 Vrijdag 14/04

2e paasdag

Assessment

Assessment

Assessment

Assessment