FDND Frontend
Design & Development

Sprint 14: Lose Your Head

De focus van deze sprint ligt op het grip krijgen van de informatie
architectuur van een website. In deze sprint hanteren we een
content-first approach. Voor een project van een opdrachtgever bepalen we eerst de informatie architectuur. Vervolgens leiden we daar een data model uit af en implementeren we dit model in een Headless CMS. Uiteindelijk ontsluiten we de data uit het CMS via een api endpoint en presenteren we de data in een interface.

Gedragscriteria

  • M: Richt in overleg projecten in volgens de development-lifecycle. (3.1.1)
  • M: Weegt belangen van de eindgebruiker en de eisen en wensen van een opdrachtgever af bij het realiseren van een oplossing voor een opdrachtgever. (3.1.3)
  • S: Werkt in teams en signaleert verbeterpunten op gebied van efficiëntie en effectiviteit. (3.2.1)
  • S: Draagt verantwoording voor eigen resultaten, benoemt teamresultaten en informeert belanghebbenden over de voortgang. (3.2.2)
  • S: Kan omgaan met diversiteit binnen teams en handelt respectvol naar anderen. (3.2.3)
  • C: Luistert, vat samen, verifieert en vraagt door tot een boodschap helder is. (3.3.1)
  • C: Kan ontwerpkeuzes, eigen ideeën en producten overtuigend overbrengen aan belanghebbenden. (3.3.2)
  • P: Analyseert een vraag, signaleert knelpunten en kiest onderbouwd een oplossingsrichting. (3.4.1)

Leertaken

the client case48 forks

Ontwerp en maak een component / website voor een opdrachtgever op basis van een bestaande Headless CMS API

Deeltaken

team canvas10 forks

Vul met jouw team een canvas in om een goed vertrekpunt voor jouw teamproject te hebben

content first25 forks

Analyseer de content stuctuur van de bestaande website(s) van de opdrachtgever en schets het datamodel

briefing debriefing34 forks

Schrijf een debriefing op basis van een briefing van een opdrachtgever

Studentenwerk

Sprint planning

Week 1

Maandag 25/09

Sprintplanning met uitleg over sprint 14 en opdrachtgever kiezen (Justus)

Kennismaken met de opdrachtgever. (Joost)

Dinsdag 26/09

CSS Challenge - Grid. (Sanne)

Opdracht:
- Projectinrichting, planbord maken
- user stories schrijven en Ideeën schetsen

Woensdag 27/09

Workshop Informatiearchitectuur over hoe het structureren en organiseren van informatie op de frontend invloed heeft op de Content modelling van je (headless) CMS (Koop)

Deeltaak content first over analyse van bestaande projecten en project breakdown (Joost)

Donderdag 28/09

Donderdag vragen - van schets naar HTML. (Suus)

Vrijdag 29/09

Code/Design review over de deeltaak Content First + checkpoints (Suus)

Work Hard Play Hard.

Week 2

Maandag 02/10

Talk over Sveltekit over de abstracte principes van een framework. (Justus)

Dinsdag 03/10

CSS Challenge - Gradients. (Sanne)

Workshop Sketchnoting. (Justus)

Woensdag 04/10

Workshop Design Critique waarin jullie ontwerpen onder de loep nemen en feedback geven. (Berat)

Donderdag 05/10

Donderdag vragen - Responsive layouts met Mediaqueries. (Suus)

Vrijdag 06/10

We ♥ Web met Tim Borst, van 12:30-13:30.

Code/Design Review + checkpoints. (Suus)

Week 3

Maandag 09/10

Workshop projectinrichting over projectmethodiek, standup, scrummen. (Justus)

Dinsdag 10/10

CSS Challenge - Flexbox. (Sanne)

Woensdag 11/10

WRAP-UP sprint 14 Hoe ver ben je gekomen? Laatste dingen afmaken, elkaar helpen, documentatie op orde brengen, presentatie voorbereiden. (Joost)

Donderdag 12/10

Sprint review met de opdrachtgever.

Vrijdag 13/10

Retrospect terugkijken op de afgelopen 3 weken, wat heb je allemaal geleerd en wat kun je de volgende keer beter doen + checkpoints. (Suus)

Work Hard Play Hard.