FDND Frontend
Design & Development

Sprint 8: Server-Side Rendering

Bij het maken van een data-driven toepassing gebruik je data uit een database om dynamisch pagina's mee te maken. In de sprint Server-Side Rendering leer je hoe je op de server webpagina's kunt maken met content uit een database.

De focus van deze sprint ligt op het maken van een opdracht voor een opdrachtgever en leren hoe je op de server data kunt laden en renderen naar HTML.

Gedragscriteria

  • M: Je kiest binnen projecten passende fases van de development-lifecycle (2.1.1)
  • C: Je luistert en vraagt door, neemt wat een ander zegt serieus (2.3.1)
  • C: Je documenteert op professionele wijze en houdt voortgang bij (2.3.3)
  • P: Analyseert een vraag, signaleert knelpunten en volgt de aangeboden oplossingsrichting (2.4.1)
  • P: Schetst om gedachten en processen te verkennen en abstracte begrippen over te brengen (2.4.2)

Leertaken

server side website65 forks

Ontwerp en ontwikkel een server-side website voor een opdrachtgever

we love web blog6 forks

Een blog voor het bijhouden van de We ♥ Web presentaties, workshops en challenges.

Deeltaken

Studentenwerk

Sprint planning

Week 1

Maandag 04/03

Sprintplanning Server-Side Rendering met uitleg over de leertaak en de werkwijze. (Koop)

Sprintplanning met de opdrachtgever. (Joost)

Dinsdag 05/03

Doorwerken aan de leertaak

Woensdag 06/03

Workshop over Serverside en Templating. (Krijn)

Talk JS essentials 3 over JavaScript functions. (Justus)

Donderdag 07/03

Doorwerken aan de leertaak en hulp met NodeJS (Suus, Joost, student-assistenten)

Practicum project opzetten met NodeJS, Express en EJS over het opzetten van een project met server-side technieken (Joost)

Vrijdag 08/03

Code/Design-review test de Server side rendering van je opdracht.

Week 2

Maandag 11/03

Workshop refactoren over structuur aanbrengen in Node bestanden. (Dorien)

Dinsdag 12/03

Doorwerken aan de leertaak en hulp met NodeJS (Justus, student-assistenten)

Practicum structuur aanbrengen in Node bestanden over het refactoren Node-code voor de opdracht vand de opdrachtgever (Justus)

Woensdag 13/03

Workshop WRAP-UP Hoe ver ben je gekomen? Laatste dingen afmaken, elkaar helpen, documentatie op orde brengen, presentatie voorbereiden.

Talk JS essentials 4 over JavaScript objects en arrays. (Justus)

Donderdag 14/03

Sprint review met de opdrachtgever.

Vrijdag 15/03

Retrospect leertaak sprint 8 Presentatie van het gemaakte werk en reflecteren op de leertaken.

WHPH, ping-pong, playstation en ...