FDND Frontend
Design & Development

Semester Data-Driven Web

Leerresultaat

De student gebruikt API's en databases voor het ontwerpen en ontwikkelen van gebruiksvriendelijke interactieve toepassingen voor het web.
Inhoud

In het tweede semester ligt de focus op het werken met dynamische data. Hiervoor leren de studenten data op te halen uit een API en het server side renderen van HTML op basis van die data.

Het tweede semester ziet er qua verloop hetzelfde uit als het eerste semester, de eerste sprint werken ze aan de tribe opdrachten, de vier tussen sprints gaan ze verder me de projecten voor de opdrachtgevers en in de afsluitende sprint tonen de studenten, in een project van drie weken, aan wat ze het semester hebben geleerd.

De focus dit semester ligt op toegankelijkheid, progressive enhancement en performance.

Sprints

 1. Sprint 7: Connect Your Tribe
 2. Voorjaarsvakantie
 3. Sprint 8: Server-Side Rendering
 4. Sprint 9: The Web is for Everyone
 5. Midterm Assessments S2
 6. Sprint 10: User Experience
 7. Meivakantie
 8. Sprint 11: Pleasurable UI
 9. Sprint 12: Proof of Concept
 10. Endterm Assessments S2
 11. Expo
 12. Zomervakantie
 13. Reparatie Endterm Assessment S2