FDND Frontend
Design & Development

Sprint 18: Let's JAM

In de sprint Let's JAM zet je de JAMstack (Javascript, API's and Markup) in voor het ontwerpen en maken van een opdracht.
Je werkt volgens gangbare ontwikkelmethoden, en gebruikt tools en frameworks voor het ontwerpen en ontwikkelen van complexe gebruiksvriendelijke interactieve toepassingen voor het web.

Gedragscriteria

 • M: Richt in overleg projecten in volgens de development-lifecycle. (3.1.1)
 • M: Combineert onderbouwd principes, conventies en best-practices op het gebied van frontend design en development. (3.1.2)
 • M: Weegt belangen van de eindgebruiker en de eisen en wensen van een opdrachtgever af bij het realiseren van een oplossing voor een opdrachtgever. (3.1.3)
 • S: Werkt in teams en signaleert verbeterpunten op gebied van efficiëntie en effectiviteit. (3.2.1)
 • S: Draagt verantwoording voor eigen resultaten, benoemt teamresultaten en informeert belanghebbenden over de voortgang. (3.2.2)
 • S: Kan omgaan met diversiteit binnen teams en handelt respectvol naar anderen. (3.2.3)
 • C: Luistert, vat samen, verifieert en vraagt door tot een boodschap helder is. (3.3.1)
 • C: Kan ontwerpkeuzes, eigen ideeën en producten overtuigend overbrengen aan belanghebbenden. (3.3.2)
 • C: Documenteert op professionele wijze en bespreekt voortgang binnen het team. (3.3.3)
 • P: Analyseert een vraag, signaleert knelpunten en kiest onderbouwd een oplossingsrichting. (3.4.1)
 • P: Schetst om gedachten en processen te verkennen, abstracte begrippen over te brengen en de oplossingsrichting inzichtelijk te maken. (3.4.2)
 • P: Bedenkt en implementeert complexe frontend code en gebruikt daarbij tools en frameworks. (3.4.3)
 • L: Volgt aangeboden internationale ontwikkelingen in het vakgebied en maakt onder begeleiding keuzes over eigen ontwikkeling. (3.5.1)
 • L: Maakt aangeboden en zelf gevonden materie eigen, gebruikt dit bij leertaken, deelt ervaring binnen de squad en leert van anderen. (3.5.2)
 • L: Kent eigen capaciteiten en beperkingen, waardeert het vermogen van anderen en maakt dit bespreekbaar. (3.5.3)

Leertaken

webapplicatie9 forks

Ontwerp en ontwikkel een complexe, gebruiksvriendelijke en interactieve webapplicatie op basis van een bestaande api of een zelf in te richten headless CMS

we love web app6 forks

Een web-app voor het bijhouden van We Love Web presentaties en workshops

Deeltaken

  Studentenwerk

  Sprint planning

  Week 1

  Maandag 09/01

  Sprintplanning over Let's JAM en uitleg van de opdracht. (Berat)

  Workshop over het in kaart brengen van jouw ontwikkeling in het ontwikkeldocument. (Justus)

  Dinsdag 10/01

  Differentiatie

  Gekke-dingen-namaak-dinsdag over hoe je (te) gekke dingen op het web zelf na kunt maken (Cyd)

  Woensdag 11/01

  Workshop breakdown user stories op basis van jouw schetsen. (Joost)

  N.B.: Je moet weten wat je de komende drie weken gaat doen en dat aan de hand van schetsen kunnen presenteren!

  Donderdag 12/01

  Differentiatie

  Deep Dive Donderdag vraag onderwerpen aan via de flip-over (Krijn)

  Vrijdag 13/01

  Code/Design-review Verzamel feedback op je ontwerp en werk je planning bij. (Berat)

  Week 2

  Maandag 16/01

  Workshop over UI/UX en states (Koop).

  Dinsdag 17/01

  Differentiatie

  Gekke-dingen-namaak-dinsdag over hoe je (te) gekke dingen op het web zelf na kunt maken (Cyd)

  Woensdag 18/01

  Workshop over page transitions met Greensock (Servin en Emiel van Level30Wizards).

  12:00–13:00: We ♥ Web met Kilian Valkhof over Responsive Design Ground Rules (in English🇬🇧)

  Donderdag 19/01

  Differentiatie

  Deep Dive Donderdag vraag onderwerpen aan via de flip-over (Krijn)

  Vrijdag 19/01

  Code/Design-review Verzamel feedback op je ontwerp met een User Test (Berat)

  12:00 - 13:00: We ♥ Web met Valerie Fuchs; a design and dev case study of tech-imposters.com (in English🇬🇧)

  Week 3

  Maandag 23/01

  Workshop over posten van user-data in hygraph (Justus).

  Dinsdag 24/01

  Differentiatie

  Gekke-dingen-namaak-dinsdag over hoe je (te) gekke dingen op het web zelf na kunt maken (Cyd)

  Woensdag 25/01

  Workshop live-coding over stores, serviceworkers en advanced conditional rendering in Sveltekit (Joost/Justus).

  Donderdag 26/01

  Differentiatie

  Vrijdag 27/01

  Sprint review & Retrospect