FDND Frontend
Design & Development

Sprint 17: Back to Static

In de sprint Back to Static ligt de focus op het generen van statische web pagina's. Hiermee is de cirkel van het FDND programma rond. We zijn begonnen in semester 1 met bouwen van statische websites met de hand, in het tweede semester hebben we ontdekt hoe we dynamische website kunnen maken op basis van data uit een api en nu gaan we ontdekken hoe we statische websites kunnen genereren op basis van data uit een api. Dit is het laatste onderdeel van de JAMStack!

Gedragscriteria

  • M: Combineert onderbouwd principes, conventies en best-practices op het gebied van frontend design en development. (3.1.2)
  • M: Weegt belangen van de eindgebruiker en de eisen en wensen van een opdrachtgever af bij het realiseren van een oplossing voor een opdrachtgever. (3.1.3)
  • S: Kan omgaan met diversiteit binnen teams en handelt respectvol naar anderen. (3.2.3)
  • C: Luistert, vat samen, verifieert en vraagt door tot een boodschap helder is. (3.3.1)
  • C: Kan ontwerpkeuzes, eigen ideeën en producten overtuigend overbrengen aan belanghebbenden. (3.3.2)
  • P: Analyseert een vraag, signaleert knelpunten en kiest onderbouwd een oplossingsrichting. (3.4.1)
  • P: Volgt aangeboden internationale ontwikkelingen in het vakgebied en maakt onder begeleiding keuzes over eigen ontwikkeling. (3.5.1)
  • L: Maakt aangeboden en zelf gevonden materie eigen, gebruikt dit bij leertaken, deelt ervaring binnen de squad en leert van anderen. (3.5.2)

Leertaken

we love web app6 forks

Een web-app voor het bijhouden van We Love Web presentaties en workshops

site generation9 forks

Ontwikkel een statisch gegenereerde website voor een opdrachtgever

Deeltaken

Studentenwerk

Sprint planning

Week 1

Maandag 05/12

Sprintplanning  over Back to Static en uitleg over de opdracht. (Berat)

Workshop Creative Coding (Koop)

Workshop Sketchnoting, over Schets Je Ontwikkeling (Charley)

Dinsdag 06/12

Differentiatie

Gekke-dingen-namaak-dinsdag over hoe je (te) gekke dingen op het web zelf na kunt maken (Cyd)

Woensdag 07/12

Workshop Cutting Edge Concepts (Koop)

Workshop over Static Site Generation with SvelteKit (Joost)

Donderdag 08/12

Differentiatie

Deep Dive Donderdag vraag onderwerpen aan via de flip-over (Krijn)

Vrijdag 09/12

Code/Design-review Verzamel feedback op je ontwerp met een User Test (Berat)

Week 2

Maandag 12/12

Workshop Creative Coding (Justus & Berat)

Dinsdag 13/12

Differentiatie

Gekke-dingen-namaak-dinsdag over hoe je (te) gekke dingen op het web zelf na kunt maken (Cyd)

Woensdag 14/12

Workshop Cutting Edge Concepts (Cyd)

Donderdag 15/12

Differentiatie

Deep Dive Donderdag vraag onderwerpen aan via de flip-over (Krijn)

Vrijdag 16/12

Code/Design-review Verzamel feedback op je ontwerp met een User Test (Berat)

We ♥ Web met Hidde de Vries, van 12:30 - 13:30.
Over "Popovers en Dialogs"

Week 3

Maandag 19/12

Workshop Creative Coding (Berat & Justus)

Dinsdag 20/12

Differentiatie

Gekke-dingen-namaak-dinsdag over hoe je (te) gekke dingen op het web zelf na kunt maken (Cyd)

Woensdag 21/12

Workshop Team Lead; Overzicht Projectwerk (Joost)

Donderdag 22/12

Differentiatie

Deep Dive Donderdag vraag onderwerpen aan via de flip-over (Krijn)

Vrijdag 23/12

Sprint review & Retrospect

Oliebollen en ..